5651 kapsamında tutulan logların imzalanıp imzalanmadığını ve bütünlüğünü nasıl kontrol ederim? İçerikleri

Ubuntu üzerinde Tübitak Zaman damgası istemci yazılımı ZAMANE KDA kullanarak logların imza ve bütünlük kontrolünün yapılması anlatılacaktır.