KULLANICI GRUPLARI İçerikleri

Oluşturduğunuz hotspot kullanıcılarını, içerikteki adımları uygulayarak bir gruba dahil edip, istediğiniz gibi gruplar oluşturabilirsiniz.