İlk Kurulum Ayarları İçerikleri

Cihaz açılışı sonrasında ilk kurulum ve arayüze giriş işlem aşamalarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca varsayılan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
Bu ağ yapılandırmasında güvenli ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı hedeflenmiştir küçük işletme ve ofis ağlarında da kallanılabilir. Bu yapıda Personel, Sunucu, Kamera, VOIP Telefon, Management ve WiFi(Personel ve Misafir) ağları VLAN lar ile ayrı ayrı oluşturuldu. Firewall da kablolu ağ trafiği için oluşturulan VLAN lar Omurga ve Kat switchlerinde , Kablosuz haberleşme trafiği için oluşturulanlar ise AP lerde  tanımlandı. Oluşturulan ağlar arasındaki iletişimi sağlayan routing işlemi sadece XLOG Firewall 'a bırakıldı. Bu sayede firewall tarafından yetkilendirme yapılarak personelin sunucu ağına erişimi gibi ağlar arasındaki trafik filtrelenip loglanarak koruma altına alındı.