XLOG Webinar Kayıt Formu

01 Nisan 2020 Tarihli 14:00 - 15:00 saatlari arasında yapılan Webinar Sona Ermiştir.

Webinar Tekrarını, Youtube üzerinden tekrarını izleyebilirsiniz..


Teknik bir problemden dolayı eğitim görüntüsü 12. dakika dan itibaren gelmektedir.