Sertifikalarımız

Xlog Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Xlog CE Belgesi
CE - AT Uygunluk Beyanı
Xlog ISO 20000 Belgesi
ISO/IEC 20000:2019 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Xlog ISO 27001 Belgesi
ISO/IEC 27000:2019 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi