KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KANUN,YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Hakkında

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

POLİTİKALAR

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Çerez Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

AYDINLATMA METİNLERİ

Genel Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni

Stajyer Aydınlatma Metni

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Talep ve Öneri İletişim Formu Aydınlatma Metni:

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSU

KVKK Başvuru Formu